Адвокат Вадим Семенов: Публічні закупівлі. Дискримінаційні вимоги. Частина 1

Вадим Семёнов Адвокат

адвокат Вадим Семенов

Кожне крупне підприємство хоч раз приймало участь в державних закупівлях. Однак, далеко не всі ставали переможцями конкурсу, навіть якщо підприємство пропонувало найнижчу ціну.

В переважній більшості випадків в якості причини відхилення конкурсних пропозицій замовники зазначають: «Тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації».

Спочатку Замовник встановлює такі вимоги до учасників торгів, яким може відповідати один або обмежене коло підприємств. Потім на стадії кваліфікації учасників торгів відхиляє непотрібних йому учасників, зазначаючи, що їх документи не відповідають умовам тендерної документації.

Такі вимоги замовників називаються дискримінаційними.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» одним із принципів державної закупівлі є недискримінація учасників. Якщо учасник торгів виявив дискримінаційни вимоги, він може звернутися до замовника або до Антимонопольного комітету з проханням змінити або виключити таку умову тендерної документації.

Однак, що вважати дискримінаційними вимогами? Закон або будь-який інший нормативний акт чіткої відповіді не дає.  Виходом є вивчення практики Антимонопольного комітету України. Адже саме цей орган вирішує чи визнавати вимогу замовника дискримінаційною чи ні.

Спеціалісти Адвокатського бюро «Семенов і партнери» проаналізували всі опубліковані рішення Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, де вимоги замовників були визнані дискримінаційними.

Отже, вимоги, які були визнані дискримінаційними:

Будь-які листи від виробника продукції, завірені мокрою печаткою

Вимога до Учасника процедури закупівлі про надання ним копій сертифікатів генетичних, технологічних та якісних характеристик на вугілля, що є предметом закупівлі, посвідчених мокрою печаткою безпосереднього виробника вугілля, які повинні бути дійсними на дату розкриття пропозицій (рішення № 764-р/пк-ск від 16.05.2013 року)

Вимога до Учасника процедури закупівлі про надання ним гарантійного листа від виробника продукції, який підтверджує можливість виробника поставити учаснику Процедури закупівлі необхідну кількість пального відповідно до вимог Документації протягом 1 півріччя 2016 року (рішення № 164-р/пк-ск від 02.02.2016 року)

Вимога стосовно надання Учасником торгів оригіналу гарантійного листа щодо надання безпосереднім виробником (його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором, покупцем) певної марки вугілля, що є предметом закупівлі, гарантії стосовно відвантаження учаснику такого вугілля. Гарантійний лист повинен бути виданий станом не більше п’ятиденної давнини, відносно дати подання пропозицій конкурсних торгів. Даний гарантійний лист має бути адресований на ім’я замовника та обов’язково містити інформацію про марку, кількість та якісні показники вугілля. Ця інформація повинна відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі. У разі надання гарантійного листа не безпосереднім виробником даного вугілля, учасник зобов’язаний документально підтвердити походження товару в особи, що видала гарантійний лист (рішення № 217-р/пк-ск від 20.02.2014 року)

Вимога до Учасника процедури закупівлі стосовно надання ним екологічних сертифікатів якостіISO 14001:2004, завірених мокрою печаткою виробника товару або печаткою офіційного представника виробника в Україні (у разі, якщо виробником товару являється нерезидент) (рішення № 866-р/пк-ск від 27.08.2012 року)

Вимога до Учасника стосовно надання Замовнику оригіналу гарантійного листа наданого Учаснику безпосереднім виробником вугілля (рішення № 1623-р/пк-ск від 01.10.2013 року)

Оплата юридичних або посередницьких послуг:

Вимога до Учасника-переможця процедури закупівлі взяти на себе витрати в сумі 9 тис. грн. з оплати юридично-консультаційних послуг торгів, наданих Замовнику відповідно до укладеного між Замовником і Косультантом торгів договору (рішення № 495-р/пк-ск від 04.04.2013 року)

Вимога стосовно надання Учасником процедури закупівлі згоди на оплату витрат, пов’язаних з юридично-консультаційними послугами в сумі 5000 грн. на рахунок Консультанта торгів, відповідно до укладеного між Замовником і Консультантом договору (рішення № 1624-р/пк-ск від 01.10.2013 року)

Вимога до Учасника-переможця процедури закупівлі взяти на себе витрати з оплати послуг Консультанта торгів, наданих Замовнику відповідно до укладеного між Замовником і Косультантом торгів договору (рішення № 2047-р/пк-ск від 25.12.2013 року та рішення № 234-р/пк-ск від 25.12.2013 року )

Вимоги стосовно працівників учасника

 Вимога Замовника про те, що в складі Учасника процедури закупівлі послуг фінансового аудиту має бути не менше 100 осіб, які працюють на умовах повної зайнятості (рішення № 215-р/пк-ск від 09.02.2016 року)

Учасники процедури закупівлі повинні мати у штаті працівників виключно лише з вищою та середньою медичною, технічною, економічною, юридичною освітою (рішення № 1529-р/пк-ск від 03.09.2015 року)

Персональні дані:

Вимога Замовника про надання Учасником листа-згоди на кожну особу, персональні дані якої використовуються при проведенні торгів (рішення № 681-р/пк-ск від 29.04.2013 року)

Вимога до Учасника процедури закупівлі про надання ним листа-згоди, який підтверджує дозвіл на використання, розповсюдження і доступ до персональних даних (рішення № 1688-р/пк-ск від 10.10.2015 року)

 

В наступних частинах, будуть приведені приклади інших видів дискримінаційних вимог, які замовники полюбляють включати в документацію конкурсних торгів.

 

Адвокат Вадим Семенов, Одеса

 

 

Адвокати не дали чиновникам дитячого парку «роздеребанити» державні кошти

ПрозороАдвокатське бюро «Семенов і партнери» прийняло участь в процедурі публічної закупівлі через PROZORRO. Замовником виступило КПК «Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби».

С самого початку проглядалось бажання Замовника розіграти конкурсні торги під одного учасника.

В ході проведення процедури закупівлі, спеціалістами Адвокатського бюро «Семенов і партнери» в документації конкурсних торгів було виявлено дискримінаційні вимоги до учасників конкурсу, а саме: наявність у складі робітників учасника осіб, що мають вчену ступінь не менш ніж кандидат наук (бажано — у сфері права, державного управління, менеджменту тощо, що підтверджується відповідним свідоцтвом).

Адвокатське бюро «Семенов і партнери» подало Замовнику вимогу про виключення даного пункту з документації конкурсних торгів. Вимога була задоволена та в документацію конкурсних торгів внесено відповідні зміни.

За результатами проведеного аукціону Адвокатським бюро «Семенов і партнери» було подано найнижчу цінову пропозицію, однак Замовником було прийнято рішення про відхилення поданої пропозиції як такої, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

Не погодившись з такими рішеннями Адвокатське бюро «Семенов і партнери» подало замовнику аргументовану вимогу про скасування його рішень, однак замовником було відмовлено в задоволенні вимоги.

Тоді до органу оскарження було подано відповідне звернення (скаргу) стосовно скасування рішень Замовника. Орган оскарження прийняв рішення про задоволення звернення (скарги), визнав, що Замовник своїми рішеннями порушив основні принципи здійснення закупівель, такі як: недискримінація учасників, об’єктивна та неупереджена оцінки пропозицій та рекомендував замовнику скасувати закупівлю, а в подальшому при встановленні вимог до учасників дотримуватися вимог Закону та Порядку щодо дотримання принципів здійснення закупівель.

В результаті Замовник скасував закупівлю. Закупівлі так і не відбулось.

Хочеться відзначити, що на даний час публічні закупівлі через PROZORRO є дійсно прозорими, а орган оскарження – Комісія з розгляду звернень діє професійно та неупереджено. Сподіваємось, що це завадить Замовникам красти кошти з державного бюджету та зекономить великі кошти платників податків.

 

Адвокат Вадим Семенов, Одеса