Вадим Семёнов Адвокат

Вадим Семёнов Адвокат

Часто следователи присылают на предприятия письменные запросы о предоставлении информации и документов. По сути, такой запрос является доступом к документам, который следователь может получить только на основании решения следственного судьи.

Но следователи, как правило, не утруждают себя получением определения судьи, а просто шлют письменные запросы.

Предлагаем Вам шаблон ответа на подобные запросы.

«Розглянувши Ваш запит від ___ №_____ про надання інформації та копій документів, повідомляємо наступне.

Статтею 19 Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Отже, вимагаючи надати інформацію та копії документів, посадові особи правоохоронних органів мають керуватися конкретними нормами чинного законодавства і діяти у повній відповідності до вказаних законодавчих норм. Особа зобов’язана виконувати лише ті вимоги державного органу, права та спосіб реалізації яких чітко визначені в законі.

Відповідно до частини 1 статті 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Крім того, статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини 2 статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В той же час порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тобто право витребовувати документи (отримувати тимчасовий доступ до речей і документів) може мати місце лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння з метою забезпечення здійснення судового контролю за правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

У зв’язку із зазначеним, наше підприємство матиме змогу надати копії документів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Водночас  запевняємо Вас, що готові сприяти слідству, однак виключно за умови, якщо правоохоронні органи будуть діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачених Конституцією та законами України.» 

 

Адвокат Вадим Семёнов

www.lawoffice.net.ua  

 

Для руководителей предприятий

Инструкции поведения сотрудников предприятия во время обыска