Анна Батурина,
АБ «Семёнов и партнёры»

Згідно статті 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватись своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язано з обов’язками і відповідальністю, є необхідними в демократичному суспільстві інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського спокою, для охорони порядку або запобігання злочинам, для охорони здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб.
Проте, свобода слова не може бути безмежна та за її порушення користувача такої свободи може бути притягнуто до відповідальності. Водночас, висловлюючи певні факти або оціночні судження, навіть негативні, особа може бути звільнена від настання несприятливих наслідків за їх розповсюдження.
Європейський суд з прав людини окреслив ознаки, за наявності яких буде дотримана рівновага між принципами демократичного суспільства, свободи слова та права окремої особи на недоторканість її честі та гідності.

У справі «Фельдек проти Словаччини» визначено свободу вираження поглядів як одну з підвалин демократичного суспільства , передумовою самореалізації кожної особи. Вона застосовується не тільки до «інформації» чи «ідей», що сприймаються прихильно, або вважаються необразливими, чи сприймаються байдуже, а також до таких, що ображають, шокують або хвилюють. Стаття 10 Конвенції захищає не тільки суть висловлених ідей чи інформації, а й форму, в якій вони передаються.

В рішенні Європейського суду з прав людини по справі «Українська Пресс-группа» проти України» суд зауважив, що українські суди не можуть переходити межу розсуду, надану національним органам Конвенцією, та повинні враховувати мету, що переслідувалась при розповсюдженні інформації, а також суспільну необхідність.

Читайте також: Оценочные суждения

В рішенні по справі «Газета «Україна-центр» проти України», яке знайшло своє відображення в Постанові Верховного суду України від 7 лютого 2011 року, суд зазначив, що обов’язок невтручання у право на свободу вираження поглядів та розповсюдження інформації, що призвело б до порушення статті 10 Конвенції. Національні суди повинні забезпечувати баланс між потребою захищати репутацію особи та правом розголошувати інформацію, яка становить суспільний інтерес. Суди мають враховувати пропорційність втручання та факт наявності можливості відповісти на оскаржуване розповсюдження. Суди не мають втручатись у право на свободу вираження поглядів та поширення інформації, що є необхідним у демократичному суспільстві.

Під інформацією, що має суспільний інтерес в контексті ч. 1 ст. 3 Конституції України слід розуміти інформацію, яка є важливою (життєво значимою) для значної частини населення на відповідній території.

Позиція суду: «Покарання особи за участь у розповсюдженні висловлювань інших осіб, інформації, яка уже є широко поширеною, за повідомлення інформації, заснованої на інтерв’ю або відтворенні висловлювань інших осіб, відредагованих чи ні, суттєво заважатиме сприянню обговоренню питань суспільного значення та не повинно розглядатись судами».

Рішенням Європейського суду у справі «Лінгенс проти Австрії» зазначено про необхідність повідомляти інформацію, яка становить громадський інтерес, а також про право громадськості на її отримання.

В рішенні у справі «Нова газета» та Бородянський проти Росії» від 28.03.2013. суд підсумував наведені вище критерії свободи слова щодо оціночних суджень та зазначив, що для кваліфікації висловлювань як оціночних суджень необхідна наявність таких критеріїв:
— факти, що вважаються загальновідомими;
— підтвердження висловлювання яким-небудь джерелом;
— посилання на незалежне дослідження.

Отже, розповсюджуючи певну інформацію з дотриманням вищенаведених рекомендацій, маючи під собою підґрунтя, такі висловлювання не підлягатимуть судому захисту, спростуванню або доведенню та не будуть розцінені як зловживання свободою слова.

Автор статьи: Анна Батурина, Адвокатская компания «Семенов и партнеры»